INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

TJÄNSTER

Vi använder oss av kalkylprogrammet Unit 4 MAP

Byggnadsekonomi

  • Budgetkalkyler i alla skeden av projektet
  • Färdiga nettoanbudskalkyler
  • Mängdberäkningar av total- resp. Generalentreprenad
  • Kostnadsreglering av pågående projekt
  • Ekonomiska utredningar

Byggnadsproduktion

  • Viss juridisk konsultation
  • Bistår som sakkunnig i tvister
  • Kontroll och upprättande av administrativa föreskrifter
  • Projektledning/ Byggledning