INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

Byggnadsproduktion

  • Viss juridisk konsultation
  • Bistår som sakkunnig i tvister
  • Kontroll och upprättande av administrativa föreskrifter
  • Projektledning/ Byggledning