INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

Byggnadsekonomi

  • Budgetkalkyler i alla skeden av projektet
  • Färdiga nettoanbudskalkyler
  • Mängdberäkningar av total- resp. Generalentreprenad
  • Kostnadsreglering av pågående projekt
  • Ekonomiska utredningar