INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

REFERENSER

Kalkyler i tidiga skeden

 • Löfbergs Lila Arena
 • Universitetsbiblioteket
 • Hotellkomplex, S:t Petersburg
 • Hotellanläggning Hemsedal
 • Mölndals Innerstad
 • Flertalet objekt åt Karlstad, Hammarö och Årjängs kommun
 • Flertalet objekt åt Landstinget

Ekonomiuppföljning

 • Renseribyggnad Gruvön
 • Losecfabrik Astra, Södertälje
 • Labratoriebyggnad Astra Hässle, Göteborg
 • Karlstad nya flygplats
 • Tekninkens Hus, Karlstad universitet
 • Möckelgymnasiet, Karlskoga