INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

Kalkyler i tidiga skeden

  • Löfbergs Lila Arena
  • Universitetsbiblioteket
  • Hotellkomplex, S:t Petersburg
  • Hotellanläggning Hemsedal
  • Mölndals Innerstad
  • Flertalet objekt åt Karlstad, Hammarö och Årjängs kommun
  • Flertalet objekt åt Landstinget