INGENJÖRER INOM BYGGNADSEKONOMI

OM OSS

Företagspolicy

Våra kunder skall känna trygghet och förtroende när de anlitar Byggråd. Vi ska vara det personliga företaget som genom ärlighet, hög sekretess och förtroendefull dialog ska skapa och bibehålla en lång och god relation gentemot våra kunder. Vi ska verka så att våra tjänster håller uppgjorda budgetramar och leverans inom utlovad tid. Byggråd skall uppnå målet nöjd kund.

1

Vi håller dina kostnader nere

Att bygga en fastighet kan vara ett riskabelt projekt, många oförutsedda situationer kan uppstå på vägen och kostnaderna drar iväg. Genom att planera projektet väl och satsa lite extra i initialskedet, vinner man stora fördelar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Du har mycket större möjligheter att nå det mål du har uppsatt för ditt projekt, och undvika fallgroparna på vägen. Det är bl.a. i detta viktiga initialskede vi på Byggråd kommer in, genom exempelvis ekonomiska utredningar och kalkyler, genom vår långa och varierande erfarenhet inom byggbranschen kan vi hjälpa till i alla skeden av byggprocessen.

Välkommen att kontakta oss!